architektenbureau JANSEN EERBEEK b.v.

konstruktie - adviesbureau

Historie

De oorsprong van architektenbureau Jansen Eerbeek bv dateert al vanaf de jaren 1950, waarbij het dorp Eerbeek en de omringende dorpen tijdens de wederopbouw ook de nodige bouwaktiviteiten met zich mee bracht. De werkzaamheden betroffen zowel de industrie, maar ook de particuliere bouw alsmede de ontwikkeling van het winkelbestand die in deze ontwikkeling mee kon groeien.

Het kantoor heeft dan ook geruimte tijd verschillende disciplines in haar portefeuille gehad, die door verschillende personen binne het bureau als specialisten zijn behartigd. De particuliere sector heeft zich voornamelijk beperkt tot het dorp Eerbeek en omstreken, met incidentele projecten over een groot gedeelte van Nederland, meestal ten gevolge van persoonlijke contacten.

De industriele activiteiten en met name de papierindustrie, die van oudsher sterk vertegenwoordigd was in Eerbeek, leidde in de jaren 1960 tot een toename van bouwprojecten, waarbij het werkgebied zich verruimde als gevolg van nationale en internationale overnames van oorspronkelijk, Eerbeekse bedrijven. Dit heeft er toe geleid dat wij als bureau momenteel over een groot gedeelte van Nederland industriele projecten ontwerpen, engineeren en begeleiden. In sommige gevallen is en wordt er een beroep op ons gedaan voor het participeren in buitenlandse projecten, zoals in Duitsland, Polen en Engeland.