architektenbureau JANSEN EERBEEK b.v.

konstruktie - adviesbureau

Diensten

De diensten, die wij als buro voor u kunnen uitvoeren betreffen in feite alle facetten van het bouwproces. U kunt hierbij denken aan:

- het maken van een haalbaarheidsstudie voor een bepaald project

- het maken van een Voorlopig Ontwerp en aansluitend een Definitief Ontwerp

- het maken van de zg. bouwvoorbereidingstekeningen en constructieberekeningen, die over het  algemeen tot doel hebben een Omgevingsvergunning te verkrijgen

- het maken van de noodzakelijke documenten voor het aanvragen van een of meerdere prijzen bij aannemers en het maken van een gunningsadvies

- het voeren van directie tijdens de realisatie van het project en mogelijk financiele en planningscontrole.

- het houden van bouwkundig toezicht met schriftelijke verantwoording.

- het maken van zg. ontruimingsplannen, aanvalsplannen en calamiteitenplannen in het kader van de Gebruiksmelding. Dit speciaal voor de industriele opdrachtgevers.

 

Laatste nieuws:

- met gepaste trots willen wij u hierbij de samenwerking melden met buro iBOC uit Aalten, waar een tweetal constructeurs en een architekt-BNA momenteel werkzaam zijn. Hierdoor zijn wij in staat om zowel kleine bowkundige  en constructieve vraagstukken te behandelen, als ook integrale oplossingen voor stedenbouw, architectuur en constructies kunnen worden geleverd. Daarbij willen wij de laagdrempeligheid voor het gehele bouwscala tussen de aannemer om de hoek tot aan de grotere institutionele opdrachtgevers graag behouden, alsmede duidelijk vermelden dat ook de gedifferentieerde adviesfuncties richting particulier, aannemer en collega-architektenbureau's aanwezig blijft.

- recent zijn wij in het bezit gekomen van het intellectuele eigendom van voormalig Raadgevend Ingenieursbureau Heijm - de Heer uit Velp, alsmede het bijbehorende digitale en hard-copie archief, waardoor wij in staat zijn voormalige opdrachtgevers weer adequaat en efficient bij hun toekomstplannen te kunnen adviseren. Binnen onze samenwerking met buro iBOC uit Aalten werken twee leidinggevende oud-werknemers, de heer Hugo Derksen als hoofdconstructeur en de heer Rik Bakker als hoofd-constructietekenaar, die als aanspreekpersoon kunnen fungeren.